computing redMSc Information Technology - Μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία Πληροφοριών

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα;

check sign    Πλήρως ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών με διεθνή αναγνώριση του πτυχίου που απονέμεται από το διακεκριμένο Βρετανικό Πανεπιστήμιο, University of East London.
check sign   Δίνει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους θετικών ή οικονομικών επιστημών να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις πληροφορικής και εισαχθούν σε αυτόν τον επαγγελματικό χώρο.
check sign   Προσφέρει εξειδίκευση στις εφαρμογές της πληροφορικής σε εταιρικά/εμπορικά πλαίσια.
check sign   Συνδυασμός θεωρίας με πρακτικές δραστηριότητες, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλά εργαστήρια, αναπτύσσοντας έτσι στους φοιτητές πολύτιμες επαγγελματικές δεξιότητες.
check sign   Μαθήματα με τον πλέον σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό.
check sign   Ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.
check sign   Παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων από την κορυφαία εταιρεία στον χώρο της Πληροφορικής SAP. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι μέλος του  διεθνούς δικτύου SAP University Alliances από το 2013
check sign   Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας.
                                                   
     

Περιγραφή 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τεχνολογία Πληροφοριών, MSc Information Technology, είναι ένα περιζήτητο πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους άλλων γνωστικών αντικειμένων να αποκτήσουν γνώσεις πληροφορικής και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε αυτόν τον τομέα. 

Το πρόγραμμα σπουδών εστιάζει στην ταχεία απόκτηση σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Επιπρόσθετα, παρέχει συνδυαστική γνώση για την αποτίμηση της αξίας της ανάπτυξης των συστημάτων αυτών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

To πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα σε αποφοίτους θετικών και οικονομικών επιστημών να εμβαθύνουν στο χώρο της Πληροφορικής, επεκτείνοντας με τον τρόπο αυτό τις επαγγελματικές δεξιότητές τους.Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης στον χώρο της Τεχνολογίας Πληροφοριών, επιτρέποντας στους αποφοίτους να διαφοροποιήσουν την μελλοντική τους καριέρα και να εισέλθουν στον επαγγελματικό χώρο της πληροφορικής.

Διάρκεια: 1 έτος
Γλώσσα: Ελληνικά

                            

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος MSc Information Technology, γίνονται πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας συνδυάζοντας τις προηγούμενες σπουδές τους (οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης) με σύγχρονες γνώσεις από τον τομέα της Πληροφορικής, προσαρμοσμένες σε εταιρικά πλαίσια. Ως εκ τούτου, μπορούν κατόπιν να εργαστούν ως στελέχη εταιριών ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες στον τομέα της Πληροφορικής ή στην διοίκηση έργων πληροφορικής και συστημάτων πληροφοριών.

Επιπλέον, έχουν την ευκαιρία να γίνουν μέλη στους παγκοσμίως αναγνωρισμένους επαγγελματικούς φορείς IMIS (Institute for the Management of Information Systems) και BCS (British Computing Society).

                 
 
               
               
       

Μαθήματα

       
 
  • Ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων
  • Ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών
 •  Συστήματα βάσεων δεδομένων
 •  Μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού – Προγραμματισμός
 • Διπλωματική Εργασία  

 

 

     
       
                                                           
       

Προυποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις πληροφορικής και να διευρύνουν τις επαγγελματικές προοπτικές τους σε έναν νέο κλάδο. 

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

  • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού (ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου)
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα)
  • Συστατικές Επιστολές
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
  • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
  • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα και από υποψηφίους που δε διαθέτουν πρώτο πτυχίο, αλλά έχουν σχετική προϋπηρεσία και αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο.

                                             

Καθηγητές

Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Πληροφορικής απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές, που διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πλούσιο ερευνητικό και συμβουλευτικό έργο,  διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού  και επαγγελματική καταξίωση στον τομέα εξειδίκευσης τους.  

Στην πλειοψηφία τους έχουν πολυετή ακαδημαϊκή, ερευνητική και επαγγελματική πείρα στον τομέα εξειδίκευσής τους και μπορούν να μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, αλλά και να τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη. 

Δείτε εδώ τους καθηγητές της Σχολής και τα βιογραφικά τους.   

 

 

Δηλώσεις Φοιτητών / Αποφοίτων


 

 

Gallery Σχολής


 

Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Αμφιθέατρο Μελίνα Μερκούρη - Αθήνα
Αμφιθέατρο Μελίνα Μερκούρη - Αθήνα
Αμφιθέατρο Μελίνα Μερκούρη - Αθήνα
Αμφιθέατρο Μέγας Αλέξανδρος - Θεσσαλονίκη
Αμφιθέατρο Μέγας Αλέξανδρος - Θεσσαλονίκη
Αμφιθέατρο Μέγας Αλέξανδρος - Θεσσαλονίκη
Αμφιθέατρο Μέγας Αλέξανδρος - Θεσσαλονίκη
Ημέρα Καριέρας
Sim Venture - Εργαστήριο Προσομοίωσης Εικονικής Επιχείρησης
SAP University Alliances Μέλος του Διεθνούς Δικτύου

 

Τα Νέα της Σχολής


 

   

                          COLLEGE ENTYPO SXOLISCOLLEGE ENTYPO KOLEGIOU